Enter Title

זיפו תיקונים
חברת טי אנד איי, נציגתה הבלעדית של זיפו בישראל, מעניקה אחריות לכל החיים למצתי זיפו.
האחריות על מצתי זיפו מכסה את המנגנון כמו כן מכסה האחריות שבר, האחריות איננה חלה על ציפוי או צבע.
אין סיבה שכל מצת זיפו שברשותך לא יעבוד.
אם בכל זאת נתקלת בבעיה, יש לבדוק בשלב ראשון :

1. האם יש מספיק דלק?
יש להרים את פיסת הכותנה ולטפטף פנימה עד שכל המילוי ספוג.
2. האם הפתיל לא שרוף  ויש לחדשו?
לעיתים יכול הפתיל להגיע למצב חרוך, כמו בתמונה למטה,
במצב זה יש למשוך החוצה פתיל חדש,

יש לאחוז בעזרת פלאייר או מספריים בקצה הפתיל ולמשוך עד שיבצבץ פתיל נקי,
את השארית השרופה יש לגזור.3. האם האבן מספיקה לניצוץ?
מדי פעם יש צורך להחליף את האבן היוצרת את הניצוץ,
לשם כך יש להבריג את הבורג המצוי בתוך הפנימית ולהכניס לתוכו אבן חדשה,
ניתן להכניס יותר מאבן אחת. (כמו בתמונה)
אם לא נפתרה הבעיה,
ניתן למסור לתיקון דרך החנות בה נרכש המצת או דרך כל אחת מנקודות המכירה המורשות